+358 40 709 6452 hevoskoulutus@iloteho.fi

KOHTAAMISIA HEVOSEN EHDOILLA

MAASTATYÖSKENTELYÄ JA RATSASTUSTA POSITIIVISELLA VAHVISTEELLA SEKÄ HYVINVOINTIKARTOITUKSIA

Palvelen sinua, kun haluat oppia eettisesti kestävää hevosen kouluttamista, ratkaista ongelmatilanteita hevosen hyvinvointi edellä ja kehittää hevosen elinolosuhteita hyvinvointia tukevaksi. Kouluttamisen seurauksena hevonen oppii oppimaan eli oppii systeemin, joka on ennakoitavissa ja annetut tehtävät hevosen ratkaistavissa. Tuloksena on hevonen, joka on mielellään ihmisen seurassa, on yritteliäs, oppii nopeasti ja osaa oppimansa. Valmennan sekä hevosta että ihmistä myötätuntoisesti ja tuloshakuisesti.

Näiltä sivuilta löydät tietoa hevosen kouluttamisesta ja ratsastuksesta positiivisen vahvisteen (ruokapalkinto tai rapsutus) avulla ja tarjolla olevista palveluistani. Valmennan yksittäisiä ratsukoita ja hevosen omistajia Uudellamaalla. Lisäksi pidän luentoja, kursseja ja valmennuspäiviä myös muualla Suomessa. Koulutan myös eläintenkouluttajan ammattitutkintoa suorittavia opiskelijoita Taitotalossa (entinen Amiedu) ja hevosen kouluttamista Koulutuskeskus Salpauksessa.

Työlläni on tyytyväisyystakuu. Valmennuksesta tulee olla hyötyä. Sen tulee antaa oivalluksia ja eväitä jatkaa eteenpäin. Jos tapaamisesta tai puhelinneuvonnasta ei ole hyötyä, neuvottelemme hinnan alennuksesta tai muusta kompensaatiosta.

Terveisin, Aino Koivukunnas

Seuraa myös facebookissa: www.facebook.com/hevosilo/

KUKA ON AINO?

Aino on innostava luennoitsija ja tarinankertoja, joka hauskuuttaa ja innostaa väkeä keskustelemaan. Ainolla on 15 vuoden kokemus hevosen kouluttamisesta positiivisella vahvisteella. Aino on perehtynyt myös hevosen ja ratsastajan biomekaniikkaan, istuntaan ja maasta työskentelyyn.

Aino kuuluu istuntaopettaja Katariina Alongi Kaartisen Coaching with Connection opettajatiimiin, on hevosalan vastuukouluttaja Taitotalossa (entinen Amiedu) ja luennoi hevosen kouluttamisesta Koulutuskeskus Salpauksessa. Aino on suorittanut eläintenkouluttajan ammattitutkinnon ja jatkaa opintojaan tällä hetkellä eläintenkouluttajan erikoisammattitutkintoa suorittamalla.


MIELENTILA ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN MIKÄÄN MUU

Mielentila (tunnetila, tunne-ehdollistuminen) on työni tärkein asia. Paras mielentila saavutetaan ymmärtäen hevosta eläimenä, elinolosuhteiden merkitystä, oppimisteorian soveltamista käytäntöön ja oppimalla kouluttamaan.  Käytännön toimintaani kouluttajana ja valmentajana ohjaa hevosen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Merkittävä apu mielentilan muokkaamisessa on myötätunto. Myötätunto auttaa sinua tekemään neutraalimpia havaintoja hevosen käytöksestä. Kannaattaa löytää hevosen kanssa yhdessä tekemisen ilo. Hevosilo.

Harjoitellaan esimerkiksi:

 • Istuntaa
 • Maasta käsin työskentelyä
 • Arjen sujuvuutta ja näppäriä taitoja
 • Ratkaistaan ongelmia
 • Siedätetään pois pelkoja
 • Vahvistetaan hevosen (ja ihmisen) lihaskuntoa, tasapainoa, ryhtiä ja kestävyyttä sekä maasta työskentelyllä että ratsain.

_______________________________________________________________________________________

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Eettisyys ja arvot ohjaavat valintojani valmentajan työssä. Tämä koskee sekä eläimen että ihmisen arvostavaa kohtaamista, opetettavien asioiden valintaa ja kouluttamisen tapoja. Olen sitoutunut Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisten sääntöjen noudattamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. positiivisen vahvisteen käytön suosimista. Toinen käytännössä oleellinen asia on tarkkuus sidättämisen ja pelottavalle asialle altistamisen eron tunnistamisessa. Pelottavalle asialle altistaminen (flooding) ei poista pelkoa, mutta saattaa muuttaa hevosen reagointia pelottavaan asiaan ihmiselle kätevämpään suuntaan. Siedättämisessä tavoite on pelon pois opettaminen, ei pelkästään reaktion muuttaminen.

Suomen eläintenkouluttajien eettiset säännöt: http://www.elaintenkouluttajat.com/pdf/Eettisetsaannot.pdf

________________________________________________________________________________________

HEVOSEN HYVINVOINTI JA TERVEYS

Kaikki ongelmakäytökset eivät ole ensisijaisesti koulutuksella ratkaistavissa. Moni ongelma on lähtöisin hevosen elinolosuhteista ja kivusta. Nämä molemmat voivat aiheuttaa säpsyilyä, sinkoilua, levottomuutta, puremista, potkimista ja muuta aggressiivista käytöstä. Tavallisimpia käytösongelmia aiheuttavia vaivoja ovat suun terveyteen liittyvät ongelmat, vatsahaava, hiekkakertymä, selkävaivat ja jalkojen ongelmat. Kivun ja sairauden hoitaminen on aina ensimmäinen asia, mistä tulee pitää huolta. Vaikka kivun aiheuttajaa ei löydettäisikään, voidaan käytöksen ja ilmeiden perusteella kuitenkin tunnistaa kivun läsnäolo.

Kipua on syytä epäillä, jos hevosen käytös muuttuu: joko äkillisesti tai pikkuhiljaa. Hitaat muutokset on joskus vaikeampi havaita, mutta usein huomataan käytöstä, jota ei joskus ennen ilmennyt. Kipua epäiltäessä on syytä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Joissain tapauksissa hieronta tai fysikaaliset hoidot voivat auttaa hevosta. Valmentaja voi tehdä yhteistyötä eläinlääkärin kanssa hevosen kuntoutuksessa ja voimme suunnitella yhteistyössä esim. hevoselle sopivan kuntoutusohjelman. Myös hoitotoimenpiteitä on hyvä harjoitella. Esimerkiksi silmätippojen laittaminen, suun huuhtelu tms. asiat on hyvä opettaa hevoselle niin että toimepiteet sujuvat kaikkien kannalta sujuvasti ja turvallisesti.

__________________________________________________________________________________________

POSITIIVINEN VAHVISTE HEVOSEN KOULUTTAMISESSA

Ruokapalkinto on erittäin hyvödyllinen ja käyttökelpoinen positiivinen vahviste hevosen kouluttamisessa. Toinen hyvä on rapsutus, mutta osa hevosista ei halua tulla kosketetuksi, joten silloin se ei toimi. Kaikki rennot hevoset kuitenkin syövät aina herkkuja. Ruokapalkinnon käyttäminen ei ole helppoa ja usein tulee myös hankaluuksia. Kaikki hankalat tilanteet on kuitenkin saatu ratkaistua, joten jos sinulle ei ole vielä kokemusta ruokapalkinnon käyttämisestä tai huonoja kokemuksia, kannattaa ottaa yhteyttä ja harjoitellaan lisää.

__________________________________________________________________________________________

TIEDON SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Eläintutkimus on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Nyt on tarjolla paljon tietoa hevosesta eläimenä, hyvinvoinnin kannalta merkittävistä tekijöistä ja oppimisen mekanismeista. Tiedosta on hyötyä vasta, kun se sovelletaan käytäntöön. Ota yhteyttä, jos tarvitset tukea tiedon soveltamisessa hevosen käytännön elämään.

__________________________________________________________________________________________

MYÖTÄTUNTO HEVOSEN KOULUTTAMISESSA, VALMENTAMISESSA JA RATSASTUKSESSA

Tavoitteeni on tuoda hevosmaailmaan enemmän myötätuntoa sekä ihmisten kesken että hevosta kohtaan. Se tekee hyvää meille kaikille.

”Myötätunto ei ehkä ole tässä ja nyt nopeasti tarkasteltuna tehokkain ja tuloksekkain tapa elää, mutta se tuottaa lopulta eniten hyvinvointikertymää. Ja vähiten hyvinvointitappiota.”

”Ystävällisyys ja syvä tietoisuus omasta ja kaiken muun elollisen kärsimyksestä ja rohkea itseä säästämätön pyrkimys lievittää omaa ja muiden elollisten kärsimystä on välttämätön tasapaino sille, että me tavoittelemme, kilpailemme, innovoimme, uudistamme ja juoksemme ja ulosmittaamme.”
– J. Sarasvuo

 


TOIMINTAANI OHJAAVAT ARVOT

Omat arvoni ohjaavat toimintaani vahvasti. Minulle on keskeistä hevosen hyvinvointi ja haluan auttaa ihmistä kehittämään yhteistoimintaansa hevosen kanssa molempien kannalta turvalliseksi, sujuvaksi ja molempien hyvinvointia tukevaksi. Kuuntelen sekä ihmistä että hevosta. Olen opiskellut coachaukseen liittyviä taitoja ja siitä on ollut paljon hyötyä hevosasiakkaiden kanssa. Joissain tilanteissa asiakkaalle voi olla hevosen kouluttamistakin tärkeämpää, että tulee kuulluksi ja saa tukea hevosystävällisten keinojen valinnassa ja opettelussa.

Paine hevosen kovaan kohteluun voi hevosmaailmassa olla yhä kova. Moni asiakas valitseekin talli- tai pihattopaikan sen perusteella, kuinka vapaasti saa käyttää ja harjoitella hevosystävällisiä koulutuskeinoja ja miten muut kohtelevat hevosiaan. Stressaantuneen hevosen stressi tarttuu helposti muihin hevosiin ja myös ihmisiin. On monia talleja, joihin muuton jälkeen hevoset rauhoittuvat selvästi. Se liittyy konkreettisten olosuhteiden lisäksi tallin yleiseen ilmapiiriin sekä ihmisiä että hevosia kohtaan sekä siihen, että hevosta kuunnellaan eikä vain pakoteta rooliinsa harrastus- tai työvälineenä.

MYÖS EETTISYYS ON ASIA, MITÄ ON HYVÄ POHTIA:
MITÄ SE TARKOITTAA TEKEMISENÄ?

Eettisyys tarkoittaa sitä, että asia on totta, hyvää ja kaunista.

 • Totta: Asia on totta, kun se on todellista tässä maailmassa.
  Perustuu kokemukseen tai tutkimukseen. Hevosen kouluttamisessa esimerkkinä oppimisteorian tuoma ymmärrys hevosen oppimisesta.
 • Hyvää: Asia on hyvä, kun se on hyödyllistä.
  Kouluttamisen ja valmentamisen on oltava hyödyllistä asiakkaan ja hevosen näkökulmasta. Asiat etenevät ja ongelmallisiin tilanteisiin saadaan aikaa sellaisia muutoksia, että uusia oleellisia ongelmia ei synny.
 • Kaunista: Kaunista on se, mikä tuottaa lisää harmoniaa.
  Ihmisen ja hevosen yhdessäolo on parhaimmillaan rauhallista, rauhanomaista, toista kuuntelevaa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Harmoniaa luo rentous ja luottamus. Se, että saa ilmaista, kun on asiaa.

 MITEN ERI KOULUTUSTAVAT EROAVAT TOISISTAAN
?

Ydinkysymys on siinä, kuinka tärkeänä pidetään hevosen kokemusta ihmisen kanssa työskentelystä. Suurin erottava tekijä eri koulutustilanteiden välillä on hevosen jännittymisen ensi merkkien tunnistaminen sekä se, säädetäänkö tekemistä näiden havaintojen perusteella. Tavoitteena on myötätunto hevosta kohtaan, hevosen mielipiteen kuuntelu sekä hyvinvoinnin merkitys tekemiseen liittyvissä ratkaisuissa. Tähän vaikuttavat osaaminen, tahtotila sekä prioriteetit.

Minulle hevosen kokemus on ensisijainen asia. Kahdesta syystä:

1) Hevosen hyvinvointi on itseisarvo itsessään.
2) Kun hevosen näkökulma otetaan huomioon, on tekeminen on myös ihmiselle turvallista ja nautittavaa.

Jos laitat hevosen ahtaalle, se voi tulla silmille. Jos ei heti, niin myöhemmin.
Ja usein hyvästä syystä. Sellaiset onnettomuudet ovat turhia.
Älä usko niitä, jotka sanovat, että hevonen on kokonsa takia pakko laittaa ahtaalle.
Ei ole. Katso hevosta, ymmärrät kyllä. Hevonen on rauhaa rakentava eläin, joka haluaa pitää itsensä turvassa ja saada hyvän yhteyden sinuun.