+358 40 709 6452 hevoskoulutus@iloteho.fi

MAASTATYÖSKENTELYÄ JA RATSASTUSTA POSITIIVISELLA VAHVISTEELLA

HEVOSEN JA IHMISEN VALMENTAMISTA MYÖTÄTUNTOISESTI JA TOIMIVASTI

Tervetuloa Hevosilon sivuille!
Näiltä sivuilta löydät tietoa hevosen kouluttamisesta ja ratsastuksesta positiivisen vahvisteen (ruokapalkinto tai rapsutus) avulla ja tarjolla olevista palveluistani. Valmennan yksittäisiä ratsukoita ja hevosen omistajia Uudellamaalla ja lisäksi kursseja ja valmennuspäiviä muualla Suomessa.

Terveisin, Aino Koivukunnas

Seuraa myös facebookissa: www.facebook.com/hevosilo/


 

MIELENTILA ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN MIKÄÄN MUU

Mielentila (tunnetila, tunne-ehdollistuminen) on työni tärkein asia. Paras mielentila saavutetaan ymmärtäen hevosta eläimenä, elinolosuhteiden merkitystä, oppimisteorian soveltamista käytäntöön ja oppimalla kouluttamaan.  Käytännön toimintaani kouluttajana ja valmentajana ohjaa hevosen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Merkittävä apu mielentilan muokkaamisessa on myötätunto. Myötätunto auttaa sinua tekemään neutraalimpia havaintoja hevosen käytöksestä. Kannaattaa löytää hevosen kanssa yhdessä tekemisen ilo. Hevosilo.

Harjoitellaan esimerkiksi:

 • Ratsastusta
 • Istuntaa
 • Arjen sujuvuutta ja näppäriä taitoja
 • Ratkaistaan ongelmia
 • Siedätetään pois pelkoja
 • Harjoitellaan maasta käsin työskentelyä
 • Vahvistetaan hevosen (ja ihmisen) lihaskuntoa, tasapainoa, ryhtiä ja kestävyyttä sekä maasta työskentelyllä että ratsain.

__________________________________________________________________________________________

POSITIIVINEN VAHVISTE HEVOSEN KOULUTTAMISESSA

Ruokapalkinto on erittäin hyvödyllinen ja käyttökelpoinen positiivinen vahviste hevosen kouluttamisessa. Toinen hyvä on rapsutus, mutta osa hevosista ei halua tulla kosketetuksi, joten silloin se ei toimi. Kaikki rennot hevoset kuitenkin syövät aina herkkuja. Ruokapalkinnon käyttäminen ei ole helppoa ja usein tulee myös hankaluuksia. Kaikki hankalat tilanteet on kuitenkin saatu ratkaistua, joten jos sinulle ei ole vielä kokemusta ruokapalkinnon käyttämisestä tai huonoja kokemuksia, kannattaa ottaa yhteyttä ja harjoitellaan lisää.

__________________________________________________________________________________________

TIEDON SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Eläintutkimus on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Nyt on tarjolla paljon tietoa hevosesta eläimenä, hyvinvoinnin kannalta merkittävistä tekijöistä ja oppimisen mekanismeista. Tiedosta on hyötyä vasta, kun se sovelletaan käytäntöön. Ota yhteyttä, jos tarvitset tukea tiedon soveltamisessa hevosen käytännön elämään.

__________________________________________________________________________________________

MYÖTÄTUNTO HEVOSEN KOULUTTAMISESSA, VALMENTAMISESSA JA RATSASTUKSESSA

Tavoitteeni on tuoda hevosmaailmaan enemmän myötätuntoa sekä ihmisten kesken että hevosta kohtaan. Se tekee hyvää meille kaikille.

”Myötätunto ei ehkä ole tässä ja nyt nopeasti tarkasteltuna tehokkain ja tuloksekkain tapa elää, mutta se tuottaa lopulta eniten hyvinvointikertymää. Ja vähiten hyvinvointitappiota.”

”Ystävällisyys ja syvä tietoisuus omasta ja kaiken muun elollisen kärsimyksestä ja rohkea itseä säästämätön pyrkimys lievittää omaa ja muiden elollisten kärsimystä on välttämätön tasapaino sille, että me tavoittelemme, kilpailemme, innovoimme, uudistamme ja juoksemme ja ulosmittaamme.”
– J. Sarasvuo

 


TOIMINTAANI OHJAAVAT ARVOT

Omat arvoni ohjaavat toimintaani vahvasti. Minulle on keskeistä hevosen hyvinvointi ja haluan auttaa ihmistä kehittämään yhteistoimintaansa hevosen kanssa molempien kannalta turvalliseksi, sujuvaksi ja molempien hyvinvointia tukevaksi. Kuuntelen sekä ihmistä että hevosta. Olen opiskellut coachaukseen liittyviä taitoja ja siitä on ollut paljon hyötyä hevosasiakkaiden kanssa. Joissain tilanteissa asiakkaalle voi olla hevosen kouluttamistakin tärkeämpää, että tulee kuulluksi ja saa tukea hevosystävällisten keinojen valinnassa ja opettelussa.

Paine hevosen kovaan kohteluun voi hevosmaailmassa olla yhä kova. Moni asiakas valitseekin talli- tai pihattopaikan sen perusteella, kuinka vapaasti saa käyttää ja harjoitella hevosystävällisiä koulutuskeinoja ja miten muut kohtelevat hevosiaan. Stressaantuneen hevosen stressi tarttuu helposti muihin hevosiin ja myös ihmisiin. On monia talleja, joihin muuton jälkeen hevoset rauhoittuvat selvästi. Se liittyy konkreettisten olosuhteiden lisäksi tallin yleiseen ilmapiiriin sekä ihmisiä että hevosia kohtaan sekä siihen, että hevosta kuunnellaan eikä vain pakoteta rooliinsa harrastus- tai työvälineenä.

MYÖS EETTISYYS ON ASIA, MITÄ ON HYVÄ POHTIA:
MITÄ SE TARKOITTAA TEKEMISENÄ?

Eettisyys tarkoittaa sitä, että asia on totta, hyvää ja kaunista.

 • Totta: Asia on totta, kun se on todellista tässä maailmassa.
  Perustuu kokemukseen tai tutkimukseen. Hevosen kouluttamisessa esimerkkinä oppimisteorian tuoma ymmärrys hevosen oppimisesta.
 • Hyvää: Asia on hyvä, kun se on hyödyllistä.
  Kouluttamisen ja valmentamisen on oltava hyödyllistä asiakkaan ja hevosen näkökulmasta. Asiat etenevät ja ongelmallisiin tilanteisiin saadaan aikaa sellaisia muutoksia, että uusia oleellisia ongelmia ei synny.
 • Kaunista: Kaunista on se, mikä tuottaa lisää harmoniaa.
  Ihmisen ja hevosen yhdessäolo on parhaimmillaan rauhallista, rauhanomaista, toista kuuntelevaa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Harmoniaa luo rentous ja luottamus. Se, että saa ilmaista, kun on asiaa.

 MITEN ERI KOULUTUSTAVAT EROAVAT TOISISTAAN
?

Ydinkysymys on siinä, kuinka tärkeänä pidetään hevosen kokemusta ihmisen kanssa työskentelystä. Suurin erottava tekijä eri koulutustilanteiden välillä on hevosen jännittymisen ensi merkkien tunnistaminen sekä se, säädetäänkö tekemistä näiden havaintojen perusteella. Tavoitteena on myötätunto hevosta kohtaan, hevosen mielipiteen kuuntelu sekä hyvinvoinnin merkitys tekemiseen liittyvissä ratkaisuissa. Tähän vaikuttavat osaaminen, tahtotila sekä prioriteetit.

Minulle hevosen kokemus on ensisijainen asia. Kahdesta syystä:

1) Hevosen hyvinvointi on itseisarvo itsessään.
2) Kun hevosen näkökulma otetaan huomioon, on tekeminen on myös ihmiselle turvallista ja nautittavaa.

Jos laitat hevosen ahtaalle, se voi tulla silmille. Jos ei heti, niin myöhemmin.
Ja usein hyvästä syystä. Sellaiset onnettomuudet ovat turhia.
Älä usko niitä, jotka sanovat, että hevonen on kokonsa takia pakko laittaa ahtaalle.
Ei ole. Katso hevosta, ymmärrät kyllä. Hevonen on rauhaa rakentava eläin, joka haluaa pitää itsensä turvassa ja saada hyvän yhteyden sinuun.