+358 40 709 6452 hevoskoulutus@iloteho.fi

R+ ja HEVONEN ENSIN

KOULUTTAMISTA, MAASTATYÖSKENTELYÄ JA RATSASTUSTA

Ruokapalkinnon käytön opastus – Istuntaopetus (CwC istuntaopettaja) – Maasta ratsastus – Liberty work – Klassinen ratsastus – Oman kehon käytön kehittäminen maastaratsastuksessa ja libertyworkissä

Kohtaamisia hevosen ehdoilla

OTA YHTEYTTÄ KUN HALUAT:

 1. Kehittää taitoasi positiivisen vahvisteen käytössä (naksutinkoulutus)
 2. Kehittää istuntaa niin, että olet itse tasapainossa, pystyt vaikuttamaan hevoseen, hevonen liikkuu itselleen terveellä tavalla ja pysyt kyydissä kaikissa tilanteissa
 3. Kehittää osaamistasi eettiseltä pohjalta hevosen hyvinvointia parantaen
 4. Parempia, rennompia, rauhallisempia ja dynaamisempia kohtaamisia hevosen kanssa
 5. Oppia liberty workkiä, maastaratsastusta ja maastatyöskentelyä
 6. Oppia hevoselle hyödyllisiä harjoitteita liikkuvuuden ja lihasvoima kehittämiseksi
 7. Parantaa suhdettasi hevoseesi ja lisää turvallisuutta ja toimivuutta sekä maasta käsin että ratsain
 8. Hevosen, joka on mielellään ihmisen seurassa, yritteliäs, oppii nopeasti ja osaa oppimansa
 9. Oppia tunnistamaan hevosen elekieltä ja tunnetiloja: jännittymisen ensi merkkejä ja kivun ilmenemisen tapoja
 10. Kehittää siedättämisen taitoa positiivisen vahvisteen avulla
 11. Kehittyä kyvyssäsi ratkaista ongelmatilanteita hevosen hyvinvointi edellä ja kehittää hevosen elinolosuhteita hyvinvointia tukevaksi
 12. Oppia, että oma pelkosi ei haittaa hevosen kanssa ja miten pelon lamauttavasta vaikutuksesta pääsee eteenpäin
 13. Saada tukea, kannustusta ja konkreettisia eväitä valitsemallasi hevosystävällisellä tiellä

Tapaamiset aloitetaan keskustelemalla ja käymällä läpi tilannetta, sinun tarpeitasi ja toiveitasi. Tehdään suunnitelmaa siitä, miten aloitetaan juuri tänään. Otetaan hevonen ”esille” vasta sitten, kun ollaan mietitty mistä aloitetaan ja mitä pyritään saamaan tänään aikaan. Ja miten se palvelee pitkän tähtäimen tavoitteita. 

Valmennan yksittäisiä ratsukoita ja hevosen omistajia Uudellamaalla ja pidän luentoja, kursseja ja valmennuspäiviä Etelä-Suomessa (tällä hetkellä kun on omia kavioeläimiä kotona, en matkusta kauemmaksi).

Seuraa Facebookissa: https://www.facebook.com/hevosilo

KESKEISET TERMIT

R+ = Postiviinen vahviste (jotain, mitä eläin tavoittelee ja haluaa tulee tilanteeseen. Plus = lisätään jotain) Positive Reinforcement
R- = Negatiivinen vahviste (paineen myötäys. Miinus tarkoittaa, että vähennetään jotain) Negative Reinforcement
P- = Negatiivinen rankaisu (Palkintomahdollisuuden pois meneminen. Esim. ihminen, jolla on namit, menee kauemmaksi) Negative Punishment
P+ = Positiivinen rankaisu (Lisätään tilanteeseen jotain ikävää, usein pelkoa tai kipua aiheuttavaa) Positive Punishment

KUKA ON AINO?

 •     Valmentaja, kouluttaja
 •     Eläintenkouluttajan erikoisammattitutkinnon suorittanut pilottiryhmässä 2021
 •     Istuntaopettaja (CwC / Katariina Alongi)
 •     Hevosalan vastuukouluttajana Taitotalossa (entinen Amiedu)
 •     Luennoi hevosen kouluttamisesta Koulutuskeskus Salpauksessa

Olen harjoitellut nyt 18 vuotta positiivisen vahvisteen käyttämistä hevosen kouluttamisessa. Tarve oppia lähti hankaluuksista oman hevosen kanssa. Hevonen sinkoili, säikkyi, vei taluttajaa ja ratsastajaa ja kammosi traileria. Mutta hän oli ihana. Harrastuksesta tuli vähitellen työ kun aloin auttamaan muita hevosen kouluttamisessa.

Voidakseni auttaa ratsukkoa kokonaisvaltaisemmin, olen perehtynyt hevosen kouluttamisen lisäksi myös istuntaan Katariin Alongin opissa ja kuulun istuntaopettaja Katariinan Coaching with Connection opettajatiimiin. Tavoitteeni on, että ratsastaja voi tukea hevosen tasapainoa ja oikeaa myötoa istunnan avulla sekä pysyä itse hyvin kyydissä tilanteessa kuin tilanteessa. Istunnan kehittäminen on turvallisuuden takia tärkeää kaikille, jotka kapuavat hevosen kyytiin, oli se sitten maastohöntsäilyä tai kisaamista.

Ainon työkokemus:

Valmennusyrittäjänä 11 vuotta. Hevosen kouluttaminen positiivisella vahvisteella, valmennus, luennot ja kurssit. Luennoitsijana kahdessa oppilaitoksessa (mm. eläintenkouluttaja (at) opiskelijoille). 18 vuoden kokemus hevosen kouluttamisesta positiivisella vahvisteella Tuire Kaimion valmennuksessa. Coaching witgConnection stuntaopettaja, opettajana Katariina Alongi.

Muut palvelut: Luovuus, ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja työyhteisövalmennukset

Aiempi työkokemus: Prosessit, laatu, ulkoistaminen, esimietuki ja henkilöstön kehittäminen mm. Nokia Mobilephones, Nokia Networks, Pohjola.

Seuraa myös facebookissa: www.facebook.com/hevosilo/

Soita kouluttajalle ennen kuin se on viimeinen oljenkortesi!

Puhelinneuvonta on kätevä tapa palvella sinua etäisyydestä riippumatta.
Katso tästä ohjeet.

Näiltä sivuilta löydät tietoa hevosen kouluttamisesta ja ratsastuksesta positiivisen vahvisteen (ruokapalkinto tai rapsutus) avulla ja tarjolla olevista palveluistani.

____________________________________________________________________________________________

TUPLATEHO: ISTUNTAOPETUS JA HEVOSEN KOULUTTAMINEN POSITIIVISELLA VAHVISTEELLA

Tuplatehotunneilla paneudutaan sekä ihmisen istuntaan että hevosen kouluttamiseen positiivisella vahvisteella. Painotus sen mukaan, mikä siinä hetkessä on ratsukolle oleellisinta. Ihmisen tasapainoinen istunta on turvallisuuden paras tae. Jotta ratsastaja pysyy kyydissä kaikissa tilanteissa. Jotta ratsastaja pystyy vaikuttamaan hevosen aktiivisuuteen, on ratsastajan oltava sellaisessa asennossa, että hän pystyy tekemään tarvittavat avut, muttei anna tahattomia merkkejä, jotka häiritsevät hevosta.

Istunnalla voidaan tukea mm. hevosen tasapainoa, rintakehän kohottamista ja oikeaa tahtia. Positiivisen vahvisteen avulla kerrotaan hevoselle, mitä liikkumisen tapaa halutaan lisää ja tarvittaessa opetetaan hevoselle taitoja, kuten tuntumaa, aktiivisuuden lisäämistä, pysähtymistä tai hyviä jumppaliikkeitä. Tavoitteena on, että hevonen oppii itse ylläpitämän hyvän tasapainon ja pyrkimään tasapainossa liikkumaan aktiivisesti. Positiivisen vahvisteen avulla hevosen muotoa ja liikkumisen tapaa pystytään säätämään tarkkaan ja poimimaan täsmällisesti pieniä oikean suuntaisia asioita, joita vahvistamalla kehitys menee oikeaan suuntaan.


MIELENTILA ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN MIKÄÄN MUU

Mielentila (tunnetila, tunne-ehdollistuminen) on työni tärkein asia. Paras mielentila saavutetaan ymmärtäen hevosta eläimenä, elinolosuhteiden merkitystä, oppimisteorian soveltamista käytäntöön ja oppimalla kouluttamaan.  Käytännön toimintaani kouluttajana ja valmentajana ohjaa hevosen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Merkittävä apu mielentilan muokkaamisessa on myötätunto. Myötätunto auttaa sinua tekemään neutraalimpia havaintoja hevosen käytöksestä. Kannaattaa löytää hevosen kanssa yhdessä tekemisen ilo. Hevosilo.

Harjoitellaan esimerkiksi:

 • Istuntaa
 • Maasta käsin työskentelyä
 • Arjen sujuvuutta ja näppäriä taitoja
 • Ratkaistaan ongelmia
 • Siedätetään pois pelkoja
 • Vahvistetaan hevosen (ja ihmisen) lihaskuntoa, tasapainoa, ryhtiä ja kestävyyttä sekä maasta työskentelyllä että ratsain.

_______________________________________________________________________________________

NUOREN HEVOSEN RATSUKOULUTUS

koulutan nuoria hevosia ratsuksi positiivista vahvistetta käyttäen ja enimmäkseen maastaratsastaen. Hevosen tasapainoa, muotoa, hermostoa ja lihaksistoa valmistellaan ja kehitetään ratsastajan kantamista ja kokoamista silmällä pitäen. Nämä taidot siirretään sitten ratsastukseen kahden ihmisen läsnäollessa niin, että yhä toinen tekee maasta käsin tuttuja, jo harjoiteltuja asioita, ja toinen on selässä. Tässä kohtaa on mielestäni useinmiten mielekkäintä tulevaisuutta ajatellen, että hevosen omistaja on itse selässä ja autan maasta käsin. Ja samalla käydään myös omistajan istuntaa ja sen vaikutusta läpi.
 
Olen päätynyt tähän tapaan monestakin syystä, mutta yksi syistä ovat ne asiakkaat, jotka ovat tulleet asiakkaakseni sellaisesta tilanteesta, että ratsuttaja pystyy ratsastamaan hänen hevosellaan, mutta omistaja itse ei. Siihen voi olla monia syitä, miksi tähän on päädytty, mutta selvää on, ettei se ole omistajalle mielekästä.

_______________________________________________________________________________________

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Eettisyys ja arvot ohjaavat valintojani valmentajan työssä. Tämä koskee sekä eläimen että ihmisen arvostavaa kohtaamista, opetettavien asioiden valintaa ja kouluttamisen tapoja. Olen sitoutunut Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisten sääntöjen noudattamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. positiivisen vahvisteen käytön suosimista. Toinen käytännössä oleellinen asia on erottaa sidättämisen ja pelottavalle asialle altistamisen raja käytönnössä. Pelottavalle asialle altistaminen (flooding) ei poista pelkoa vaikka saattaakin muuttaa hevosen reagointia pelottavaan asiaan ihmiselle kätevämpään suuntaan. Siedättämisessä tavoite on pelon pois opettaminen, ei pelkästään reaktion muuttaminen.

Suomen eläintenkouluttajien eettiset säännöt: http://www.elaintenkouluttajat.com/pdf/Eettisetsaannot.pdf

________________________________________________________________________________________

HEVOSEN HYVINVOINTI JA TERVEYS

Kaikki ongelmakäytökset eivät ole ensisijaisesti koulutuksella ratkaistavissa. Moni ongelma on lähtöisin hevosen elinolosuhteista ja kivusta. Nämä molemmat voivat aiheuttaa säpsyilyä, sinkoilua, levottomuutta, puremista, potkimista ja muuta aggressiivista käytöstä. Tavallisimpia käytösongelmia aiheuttavia vaivoja ovat suun terveyteen liittyvät ongelmat, vatsahaava, hiekkakertymä, selkävaivat ja jalkojen ongelmat. Kivun ja sairauden hoitaminen on aina ensimmäinen asia, mistä tulee pitää huolta. Vaikka kivun aiheuttajaa ei löydettäisikään, voidaan käytöksen ja ilmeiden perusteella kuitenkin tunnistaa kivun läsnäolo.

Kipua on syytä epäillä, jos hevosen käytös muuttuu: joko äkillisesti tai pikkuhiljaa. Hitaat muutokset on joskus vaikeampi havaita, mutta usein huomataan käytöstä, jota ei joskus ennen ilmennyt. Kipua epäiltäessä on syytä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Joissain tapauksissa hieronta tai fysikaaliset hoidot voivat auttaa hevosta. Valmentaja voi tehdä yhteistyötä eläinlääkärin kanssa hevosen kuntoutuksessa ja voimme suunnitella yhteistyössä esim. hevoselle sopivan kuntoutusohjelman. Myös hoitotoimenpiteitä on hyvä harjoitella. Esimerkiksi silmätippojen laittaminen, suun huuhtelu tms. asiat on hyvä opettaa hevoselle niin että toimepiteet sujuvat kaikkien kannalta sujuvasti ja turvallisesti.

__________________________________________________________________________________________

POSITIIVINEN VAHVISTE HEVOSEN KOULUTTAMISESSA

Ruokapalkinto on erittäin hyvödyllinen ja käyttökelpoinen positiivinen vahviste hevosen systemaattisessa kouluttamisessa. Rento hevonen syö herkkuja mielellään ja rauhallisesti. Toinen hyvä positiivinen vahviste on rapsutus, jos hevonen siitä kovasti nauttii. Jos hevonen ei halua tulla kosketetuksi, rapsutus ei toimi. Ruokapalkinto on hyvin vaikuttava vahviste ja hevonen oppii nopeasti. Siksi ruokapalkinnon käyttäminen ei ole aina helppoa ja helposti tulee myös hankaluuksia. Hankaluudet saa kuitenkin ratkaistua kun opettelee kouluttamisen tekniikka ja hevosen mielentilan ja mahdollisten kipujen tunnistamista. Jos haluat oppia lisää positiivisen vahvisteen käyttämisestä tai sinulla ei ole vielä kokemusta ruokapalkinnon käyttämisestä tai olet saanut huonoja kokemuksia sen käyttämisestä, kannattaa ottaa yhteyttä ja harjoitellaan yhdessä lisää.

__________________________________________________________________________________________

TIEDON SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Eläintutkimus on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Nyt on tarjolla paljon tietoa hevosesta eläimenä, hyvinvoinnin kannalta merkittävistä tekijöistä ja oppimisen mekanismeista. Tieto muuttuu taidoksi kuitenkin vasta, kun sitä sovelletaan käytäntöön. Ota yhteyttä, jos tarvitset tukea teoriatiedon soveltamisessa hevosen käytännön elämään.

__________________________________________________________________________________________

MYÖTÄTUNTO HEVOSEN KOULUTTAMISESSA, VALMENTAMISESSA JA RATSASTUKSESSA

Tavoitteeni on tuoda hevosmaailmaan enemmän myötätuntoa sekä ihmisten kesken että hevosta kohtaan. Se tekee hyvää meille kaikille.

”Myötätunto ei ehkä ole tässä ja nyt nopeasti tarkasteltuna tehokkain ja tuloksekkain tapa elää, mutta se tuottaa lopulta eniten hyvinvointikertymää. Ja vähiten hyvinvointitappiota.”

”Ystävällisyys ja syvä tietoisuus omasta ja kaiken muun elollisen kärsimyksestä ja rohkea itseä säästämätön pyrkimys lievittää omaa ja muiden elollisten kärsimystä on välttämätön tasapaino sille, että me tavoittelemme, kilpailemme, innovoimme, uudistamme ja juoksemme ja ulosmittaamme.”
– J. Sarasvuo

 


TOIMINTAANI OHJAAVAT ARVOT

Omat arvoni ohjaavat toimintaani vahvasti. Minulle on keskeistä hevosen hyvinvointi ja haluan auttaa ihmistä kehittämään yhteistoimintaansa hevosen kanssa molempien kannalta turvalliseksi, sujuvaksi ja molempien hyvinvointia tukevaksi. Kuuntelen sekä ihmistä että hevosta. Olen opiskellut coachaukseen liittyviä taitoja ja siitä on ollut paljon hyötyä hevosasiakkaiden kanssa. Joissain tilanteissa asiakkaalle voi olla hevosen kouluttamistakin tärkeämpää, että tulee kuulluksi ja saa tukea hevosystävällisten keinojen valinnassa ja opettelussa.

Paine hevosen kovaan kohteluun voi hevosmaailmassa olla yhä kova. Moni asiakas valitseekin talli- tai pihattopaikan sen perusteella, kuinka vapaasti saa käyttää ja harjoitella hevosystävällisiä koulutuskeinoja ja miten muut kohtelevat hevosiaan. Stressaantuneen hevosen stressi tarttuu helposti muihin hevosiin ja myös ihmisiin. On monia talleja, joihin muuton jälkeen hevoset rauhoittuvat selvästi. Se liittyy konkreettisten olosuhteiden lisäksi tallin yleiseen ilmapiiriin sekä ihmisiä että hevosia kohtaan sekä siihen, että hevosta kuunnellaan eikä vain pakoteta rooliinsa harrastus- tai työvälineenä.

MYÖS EETTISYYS ON ASIA, MITÄ ON HYVÄ POHTIA: MITÄ SE TARKOITTAA TEKEMISENÄ?

Eettisyys tarkoittaa sitä, että asia on totta, hyvää ja kaunista.

 • Totta: Asia on totta, kun se on todellista tässä maailmassa.
  Perustuu kokemukseen tai tutkimukseen. Hevosen kouluttamisessa esimerkkinä oppimisteorian tuoma ymmärrys hevosen oppimisesta.
 • Hyvää: Asia on hyvä, kun se on hyödyllistä.
  Kouluttamisen ja valmentamisen on oltava hyödyllistä asiakkaan ja hevosen näkökulmasta. Asiat etenevät ja ongelmallisiin tilanteisiin saadaan aikaa sellaisia muutoksia, että uusia oleellisia ongelmia ei synny.
 • Kaunista: Kaunista on se, mikä tuottaa lisää harmoniaa.
  Ihmisen ja hevosen yhdessäolo on parhaimmillaan rauhallista, rauhanomaista, toista kuuntelevaa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Harmoniaa luo rentous ja luottamus. Se, että saa ilmaista, kun on asiaa.MITEN ERI KOULUTUSTAVAT EROAVAT TOISISTAAN
?

Ydinkysymys on siinä, kuinka tärkeänä pidetään hevosen kokemusta ihmisen kanssa työskentelystä. Suurin erottava tekijä eri koulutustilanteiden välillä on hevosen jännittymisen ensi merkkien tunnistaminen sekä se, säädetäänkö tekemistä näiden havaintojen perusteella. Tavoitteena on myötätunto hevosta kohtaan, hevosen mielipiteen kuuntelu sekä hyvinvoinnin merkitys tekemiseen liittyvissä ratkaisuissa. Tähän vaikuttavat osaaminen, tahtotila sekä prioriteetit.

Minulle hevosen kokemus on ensisijainen asia. Kahdesta syystä:

1) Hevosen hyvinvointi on itseisarvo itsessään.
2) Kun hevosen näkökulma otetaan huomioon, on tekeminen on myös ihmiselle turvallista ja nautittavaa.

Jos laitat hevosen ahtaalle, se voi tulla silmille. Jos ei heti, niin myöhemmin.
Ja usein hyvästä syystä. Sellaiset onnettomuudet ovat turhia.
Älä usko niitä, jotka sanovat, että hevonen on kokonsa takia pakko laittaa ahtaalle. Ei ole.
Katso hevosta niin ymmärrät. Hevonen on rauhaa rakentava eläin, joka haluaa pitää itsensä turvassa ja saada hyvän yhteyden sinuun.