+358 40 709 6452 hevoskoulutus@iloteho.fi

Kohtaamisia hevosen ehdoilla

Tervetuloa sivuilleni!

Täältä löydät tietoa positiivisen vahvisteen (R+) käyttämisestä hevosen kouluttamisessa eettisesti kestävällä ja toimivalla tavalla.

Palvelen tällä hetkellä päivätyöni ohella pientä määrää asiakkaita ja pidän luentoja satunnaisesti.

Miten palvelu rakentuu ja millaisia tapaamisia:

1. Tilanteen kartoittaminen:

Joko puhelimitse tai ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemme siitä missä olette nyt ja mihin olette matkalla. Sillä ei sinänsä ole väliä missä nyt olet, tai miten olet aiemmin toiminut, merkitystä on vain sillä mihin suuntaan olet matkalla. Ja siinäkin tärkeintä on itse matka, määränpäätä ei tarvitse, eikä kannatakaan, määritellä kovin tarkkaan. Koska yleensä emme tästä hetkestä pysty edes tietämään mikä on mahdollista ja mitä itse myöhemmin haluaa.

2. Teille sopivan harjoittelutavan etsiminen. Mun tehtävä on etsiä teille, hevosellesi ja Sinulle, kulloiseenkin tilanteeseen sopiva seuraava askel, joka vie eteenpäin polulla.

3. Tapaamisia sellaista tahtia, mikä teidän tilanteeseenne sopii.

Aino Koivukunnas, ammattihämmentäjä ja eläintenkouluttaja EAT
0407096452
hevoskoulutus@iloteho.fi

 

KESKEISIÄ OPPIMISEEN LIITTYVÄT TERMEJÄ

Ehdollistuminen = Kaksi asiaa yhdistyvät toisiinsa niin, että kun huomaa toisen, toinen tulee heti mieleen. Tai että syntyy sellainen mielleyhtymä, että toisen asian läsnäolo oletettavasti tarkoittaa myös toisen asian tapahtumista. Esim. hevonen oppii yhdistämään satulan siihen, että joku menee istumaan satulan päälle. Satulan välttely on siis useinmiten ratsastuksen vältetelyä.
Klassinen ehdollistuminen tarkoittaa kahden alunperin toisiinsa liittymättömien asioiden yhdistymistä eläimen (myös ihminen) mielessä. Esimerkkinä Pavlovin koirat. Esimerkiksi se, että änimerkki tarkoittaa sitä, että nami on tulossa. Välineellinen ehdollistuminen (operantti ehdollistuminen) tarkoittaa syy-seuraussuhteen oppimista. Eli kun toimin tietyllä tavalla (tai yritän keksiä mikä on se tapa) niin kuuluu änimerkki, mitä seuraa nami.

Vahviste= Jotain, mikä lisää jonkin toiminnan todennäköisyyttä.

R+ = Postiviinen vahviste (jotain, mitä eläin tavoittelee ja haluaa tulee tilanteeseen. Plus = lisätään jotain) Positive Reinforcement
R- = Negatiivinen vahviste (paineen myötäys. Miinus tarkoittaa, että vähennetään jotain) Negative Reinforcement
P- = Negatiivinen rankaisu (Palkintomahdollisuuden pois meneminen. Esim. ihminen, jolla on namit, menee kauemmaksi) Negative Punishment
P+ = Positiivinen rankaisu (Lisätään tilanteeseen jotain ikävää, usein pelkoa tai kipua aiheuttavaa) Positive Punishment

________________________________________________________________________________________

HEVOSEN HYVINVOINTI JA TERVEYS

Kaikki ongelmakäytökset eivät ole ensisijaisesti koulutuksella ratkaistavissa. Moni ongelma on lähtöisin hevosen elinolosuhteista ja kivusta. Nämä molemmat voivat aiheuttaa säpsyilyä, sinkoilua, levottomuutta, puremista, potkimista ja muuta aggressiivista käytöstä. Tavallisimpia käytösongelmia aiheuttavia vaivoja ovat suun terveyteen liittyvät ongelmat, vatsahaava, hiekkakertymä, selkävaivat ja jalkojen ongelmat. Kivun ja sairauden hoitaminen on aina ensimmäinen asia, mistä tulee pitää huolta. Vaikka kivun aiheuttajaa ei löydettäisikään, voidaan käytöksen ja ilmeiden perusteella kuitenkin tunnistaa kivun läsnäolo.

Kipua on syytä epäillä, jos hevosen käytös muuttuu: joko äkillisesti tai pikkuhiljaa. Hitaat muutokset on joskus vaikeampi havaita, mutta usein huomataan käytöstä, jota ei joskus ennen ilmennyt. Kipua epäiltäessä on syytä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Joissain tapauksissa hieronta tai fysikaaliset hoidot voivat auttaa hevosta. Valmentaja voi tehdä yhteistyötä eläinlääkärin kanssa hevosen kuntoutuksessa ja voimme suunnitella yhteistyössä esim. hevoselle sopivan kuntoutusohjelman. Myös hoitotoimenpiteitä on hyvä harjoitella. Esimerkiksi silmätippojen laittaminen, suun huuhtelu tms. asiat on hyvä opettaa hevoselle niin että toimepiteet sujuvat kaikkien kannalta sujuvasti ja turvallisesti.

__________________________________________________________________________________________

POSITIIVINEN VAHVISTE HEVOSEN KOULUTTAMISESSA

Ruokapalkinto on erittäin hyvödyllinen ja käyttökelpoinen positiivinen vahviste hevosen systemaattisessa kouluttamisessa. Rento hevonen syö herkkuja mielellään ja rauhallisesti. Toinen hyvä positiivinen vahviste on rapsutus, jos hevonen siitä kovasti nauttii. Jos hevonen ei halua tulla kosketetuksi, rapsutus ei toimi. Ruokapalkinto on hyvin vaikuttava vahviste ja hevonen oppii nopeasti. Siksi ruokapalkinnon käyttäminen ei ole aina helppoa ja helposti tulee myös hankaluuksia. Hankaluudet saa kuitenkin ratkaistua kun opettelee kouluttamisen tekniikka ja hevosen mielentilan ja mahdollisten kipujen tunnistamista. Jos haluat oppia lisää positiivisen vahvisteen käyttämisestä tai sinulla ei ole vielä kokemusta ruokapalkinnon käyttämisestä tai olet saanut huonoja kokemuksia sen käyttämisestä, kannattaa ottaa yhteyttä ja harjoitellaan yhdessä lisää.

__________________________________________________________________________________________

TIEDON SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Eläintutkimus on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Nyt on tarjolla paljon tietoa hevosesta eläimenä, hyvinvoinnin kannalta merkittävistä tekijöistä ja oppimisen mekanismeista. Tieto muuttuu taidoksi kuitenkin vasta, kun sitä sovelletaan käytäntöön. Ota yhteyttä, jos tarvitset tukea teoriatiedon soveltamisessa hevosen käytännön elämään.

__________________________________________________________________________________________

MYÖTÄTUNTO HEVOSEN KOULUTTAMISESSA, VALMENTAMISESSA JA RATSASTUKSESSA

Tavoitteeni on tuoda hevosmaailmaan enemmän myötätuntoa sekä ihmisten kesken että hevosta kohtaan. Se tekee hyvää meille kaikille.

”Myötätunto ei ehkä ole tässä ja nyt nopeasti tarkasteltuna tehokkain ja tuloksekkain tapa elää, mutta se tuottaa lopulta eniten hyvinvointikertymää. Ja vähiten hyvinvointitappiota.”

”Ystävällisyys ja syvä tietoisuus omasta ja kaiken muun elollisen kärsimyksestä ja rohkea itseä säästämätön pyrkimys lievittää omaa ja muiden elollisten kärsimystä on välttämätön tasapaino sille, että me tavoittelemme, kilpailemme, innovoimme, uudistamme ja juoksemme ja ulosmittaamme.”
– J. Sarasvuo

 


 

MYÖS EETTISYYS ON ASIA, MITÄ ON HYVÄ POHTIA: MITÄ SE TARKOITTAA TEKEMISENÄ?

Eettisyys tarkoittaa sitä, että asia on totta, hyvää ja kaunista.

  • Totta: Asia on totta, kun se on todellista tässä maailmassa.
    Perustuu kokemukseen tai tutkimukseen. Hevosen kouluttamisessa esimerkkinä oppimisteorian tuoma ymmärrys hevosen oppimisesta.
  • Hyvää: Asia on hyvä, kun se on hyödyllistä.
    Kouluttamisen ja valmentamisen on oltava hyödyllistä asiakkaan ja hevosen näkökulmasta. Asiat etenevät ja ongelmallisiin tilanteisiin saadaan aikaa sellaisia muutoksia, että uusia oleellisia ongelmia ei synny.
  • Kaunista: Kaunista on se, mikä tuottaa lisää harmoniaa.
    Ihmisen ja hevosen yhdessäolo on parhaimmillaan rauhallista, rauhanomaista, toista kuuntelevaa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Harmoniaa luo rentous ja luottamus. Se, että saa ilmaista, kun on asiaa.MITEN ERI KOULUTUSTAVAT EROAVAT TOISISTAAN
?

Ydinkysymys on siinä, kuinka tärkeänä pidetään hevosen kokemusta ihmisen kanssa työskentelystä. Suurin erottava tekijä eri koulutustilanteiden välillä on hevosen jännittymisen ensi merkkien tunnistaminen sekä se, säädetäänkö tekemistä näiden havaintojen perusteella. Tavoitteena on myötätunto hevosta kohtaan, hevosen mielipiteen kuuntelu sekä hyvinvoinnin merkitys tekemiseen liittyvissä ratkaisuissa. Tähän vaikuttavat osaaminen, tahtotila sekä prioriteetit.

Minulle hevosen kokemus on ensisijainen asia. Kahdesta syystä:

1) Hevosen hyvinvointi on itseisarvo itsessään.
2) Kun hevosen näkökulma otetaan huomioon, on tekeminen on myös ihmiselle turvallista ja nautittavaa.

Jos laitat hevosen ahtaalle, se voi tulla silmille. Jos ei heti, niin myöhemmin.
Ja usein hyvästä syystä. Sellaiset onnettomuudet ovat turhia.
Älä usko niitä, jotka sanovat, että hevonen on kokonsa takia pakko laittaa ahtaalle. Ei ole.
Katso hevosta niin ymmärrät. Hevonen on rauhaa rakentava eläin, joka haluaa pitää itsensä turvassa ja saada hyvän yhteyden sinuun.