Lastauskoulutus on siedättämistä

Kuva: Minna Tallberg

Teksti: Aino Koivukunnas

HEVOSELLE LÄHTÖKOHTAISESTI LUONNONVASTAINEN TEHTÄVÄ

Pieneen, suljettuun paikkaan meneminen on hevoselle luonnostaan vältettävä asia. Hevonen voi kuitenkin tottua siihen, kun se saa hyviä, rentoja, kiireettömiä kokemuksia tilanteesta. Monella hevosella on pelottavia kokemuksia lastauksesta tai lastausyrityksistä.

Matkustaminen trailerissa on itsessään epämukavaa. Trailerissa on kova tärinä, se heiluu ja yleensä meteli on aika kova. Myös kuljettajan ajotyyli vaikuttaa matkustusmukavuuteen paljon.

YLEINEN ELÄMÄNSTRESSI VAIKUTTAA

Hevosen mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeita ja muu yleinen stressitason kohoaminen vaikuttaa siedättämisen etenemiseen ja pysyvyyteen. Hevosta ei kannata pelkotilanteessa pakottaa ylittämään itsensä, sillä se yleensä hidastaa lastaussiedätystä. Hevosen kouluttaminen siedättämällä ja rentouteen ja motivointiin perustuen edistää siedättämisen etenemistä ja tulosten pysyvyyttä.

IHMINEN LASTAUSTILANTEESSA

Ihminen on lastaustilanteessa usein jännittynyt. Siihen on monia, ihan hyviäkin syitä.

Seuraavassa muutamia:

 1. Aikataulu painaa, lastauksen onnistuminen jännittää ja sosiaalinen paine sen onnistumisesta on kova.
 2. Lastauksessa ja kuljetuksessa tapahtuu onnettomuuksia. Se on aidosti vaarallinen tilanne.
 3. Lastaajalla on usein kova sosiaalinen paine käyttää aggressiivisia keinoja lastauksessa, jolloin myös ihmisen sosiaalinen pelko muuntuu helposti aggressioksi.
 4. Monella hevosella on kokemus, että ihminen on lastaustilanteessa lyhythermoinen, kiireinen ja jännittynyt. Jos hevonen yhdistää tämän ihmisen mielentilan traileriin, se oppii ettei tämä voi olla hyvä asia.

TAUSTALLA ON PELKO TAI EPÄMUKAVUUDEN VÄLTTÄMINEN

 1. Vaikka lastaus toimisi hyvin, kannattaa harjoitella. Myös lähtemättä liikkeelle.
 2. Jos hevonen ei mene traileriin, sitä pelottaa. Ja se on usein oppinut, että lastaustilanteeseen liittyy jännittyneisyyttä ja/tai väkivaltaa.
 3. Vieraassa paikassa lastaaminen on aina vaikeampaa. Hevosta on stressaa jo vieraassa paikassa oleminen. Usein vieraissa paikoissa myös tapahtuu stressaavia asioita, kuten klinikalla hoitotoimenpiteet (ja ehkä kipu) sekä kisoissa ja valmennuksissa on usein myös stressaavaa.
 4. Pelon saa pois vain siedättämällä ja etenemällä hevosen tahdissa pelkokynnystä ylittämättä. Kovan paineen avulla hevonen voidaan saada tekemään vaikka pelottaa.
 5. Opetetusta tehtävästä palkitseminen on hyvä apukeino lastauksen harjoittelussa (positiivinen vahviste).
 6. Siedättämiseen tarvittava aika riippuu siitä kuinka paljon hevosella on pelottavia kokemuksia.
 7. Vanhat pelot palaavat helposti, jos lastaukseen liittyy jotain ikävää, ollaan vieraassa paikassa tai jos hevonen on muuten stressaantunut. Tällöin siedättämisen tarve uusiutuu.
 8. Uusiutunut pelko on nopeampi siedättää kuin alkuperäinen, kunnolla hoidettu, siedätys.
 9. Jos hevonen tekee vaikka pelottaa, se saattaa toimia pitkäänkin tai pelko voi räjähtää varoittamatta silmille. Etukäteen ei voi tietää kumpi tapahtuu.

VÄLTTÄMISKÄYTTÄYTYMINEN

Jos hevonen ei (vielä) pelkää traileria, mutta siihen meneminen on vähän vaikeaa, se saattaa oppia keinoja, miten traileriin menemisen voi yrittää välttää. Taustalla on jännitys, mikä ei vielä ole pelkoa. Silloin koulutuksen eteneminen on nopeampaa kuin tilanteessa, missä on jo paljon pelkoa.

Välttämiskäyttäytymistä voi parhaiten välttää tekemällä harjoittelusta hevoselle mahdollisimman rentoa, miellyttävää ja välttää pakottamista. Pakottamista voi välttää kouluttamalla ja siedättämällä hevosta rennossa mielentilassa. Ja varmistaa, että hevonen osaa kaikki tarvittavat merkit mitä lastaustilanteeseen voi liittyä.

MUISTILISTA LASTAUSSIEDÄTYKSEEN

Traileriin, lastaustilanteeseen, ihmisen toimintaan ja ääniin siedättäminen.

Tehokkaimmin siedättäminen edistyy, jos voi aloittaa niin, että hevonen on vapaana aidatulla alueella ja siedättäminen aloitetaan palkitsemalla trailerin lähestymisestä. Hevonen voi itse mennä halutessaan kauemmaksi tai jos hevonen ei mene, se viedään välillä kauemmaksi ja lähestyy traileria uudestaan.

Traileriin meneminen

 1. Rentona vapaasti traileriin meneminen
 2. Rentona pyynnöstä traileriin meneminen
 3. Pyynnöstä eteenpäin, taaksepäin
 4. Ei peruuta pää pystyssä ulos
 5. Pysähtyy pyynnöstä (myös kesken peruutuksen)
 6. Liikkuviin ihmisiin siedättäminen (myös takana oleviin)
 7. Kaikkiin ääniin siedättäminen
 8. Liinaan siedättäminen

Trailerissa oleminen

 1. Pysyy sulkemattomassa trailerissa rentona eikä peruuta pois
 2. Pysyy trailerissa vaikka takana tapahtuu asioita
 3. Pysyy trailerissa kun suljetaan takapuomi ja lastaussilta
 4. Matkustaa rentona

Harjoituksia ilman traileria

 1. Takapuomista eteenpäin myötääminen
 2. Liinan (tai vast.) alta kulkeminen
 3. Kapeasta paikasta kulkeminen kiihdyttämättä ja pystyy pysähtymään pyynöstä
 4. Erilaisille alustoille astuminen

Harjoittelu eri paikoissa

 1. Harjoittele ensin tallilla eri paikoissa
 2. Sitten lyhyille harjoitusreissuille, missä ei tapahdu mitään stressaavaa

www.hevosilo.fi