Positiivinen vahvistaminen: palkitaanko aina ja kaikesta?

Kun jokin asia on opetettu, palkitaanko siitä jatkossa aina? Vastaus riippuu harjoiteltavasta asiasta, tilanteesta ja kokonaisuudesta. Seuraavia asioita kannattaa ottaa huomioon.

Kriteerin nostaminen

Kun hevoselle opetetaan uutta asiaa, tehtävä on hyvä pilkkoa osiin ja vaikeuttaa pikkuhiljaa. Tämä siksi, että ylipäätään päästään alkuun ja hevonen voi ymmärtää, mitä siltä pyydetään. Kun kriteeriä nostetaan eli tehtävää vaikeutetaan, ei edellisistä vaiheista palkata enää, sillä muuten homma ei etene.

Vastaus: kyllä, palkka jää joistain asioista pois.

Ketjuttaminen

Kriteerin nostaminen ja ketjuttaminen kannattaa kuitenkin erottaa toisistaan. Ketjuttaminen tarkoittaa sitä, että opetat erillisiä asioita, jotka toistuvasti suoritettaan peräkanaa ja lopuksi palkitaan. Muistathan, että ketjun harjoittelu kannattaa yleensä aloittaa ketjun viimeisestä tehtävästä.

Kun ketju on harjoiteltu valmiiksi, se osien suorittamisesta ei enää palkita erikseen vaan vasta ketjun lopuksi. Kuitenkin joskus saattaa olla tarpeen palata ketjun johonkin osaan ja muokata/vahvistaa sitä myös erikseen. Jotkin toiminnot sammuvat, jos niitä ei vahvisteta tai ketjun oivaltaessaan hevonen saattaa kiirehtiä seuraavaan vaiheeseen ja jättää jotain tekemättä. Silloin voi olla tarpeen harjoitella ketjun osaa vielä erikseen. Kannattaa pitää tiukasti kiinni siitä, että edellisen vaiheen kunnollinen suorittaminen on aina edellytys ketjun seuraavaan vaiheeseen pääsylle.

Vastaus: kyllä, jostain ei enää palkita ja kyllä, saatetaan uudelleen palata palkitsemaan myös vanhasta asiasta.

Uuden asian opettaminen niin että kriteeri ei enää nouse

Jos opetat vaikka hevosen laittamaan päänsä riimuun, nostamaan kaviota huoltoa varten tai seisomaan paikoillaan loimitettaessa, kriteeri ei nouse loputtomiin vaan tehtävä on jossain vaiheessa opittu. Silloin voi halutessaan palkita joko aina, satunnaisesti tai ei enää ollenkaan. Tehokkain näistä on satunnainen vahvistaminen. Palkkaaminen aina tehtävän yhteydessä voi olla haitaksi, jos jollain tavalla oletkin nostamassa kriteeriä. Toisaalta palkan kokonaan pois jättäminen voi sammuttaa toiminnan. Riippuu taas toiminnan laadusta ja siitä, kuinka vaikea tehtävä se hevoselle oli.  Jos siihen liittyi siedättämistä, voi olla tarpeen jatkaa palkitsemista ainakin satunnaisesti, sillä vanhat pelot ovat alttiita palaamaan.

Vastaus: voit valita palkkaatko aina, satunnaisesti tai ei enää ollenkaan.

Keston kasvattaminen

Moni opetettava asia on sen luontoinen, että on tarkoitus kasvattaa myös tekemisen kestoa. Jos aluksi palkitaan laukan nostamisesta, myöhemmin halutaan useampi laukka-askel eli pelkästä nostosta ei enää palkita. Myös mikä tahansa liike, missä halutaan hevosen kulkevan hyvässä muodossa ja tasapainossa, kasvatetaan kestoltaan pikkuhiljaa lihaskunnon kehittyessä. Näin ollen palkinto ei tule enää samasta asiasta kuin aloitettaessa.

Hevoselle vähänkin epämiellyttävä tekeminen

Jos tekeminen on hevoselle jotenkin epämiellyttävää, kuten vaikka satulavyön kiristäminen, kannattaa siitä palkata aina, jotta siihen ei alkaisi liittyä välttelykäytöstä.

Vastaus: palkkaisin aina.

Vahva ja käytännöllinen arjen toiminto

Arjessa on tiettyjä asioita, joihin haluan paljon toistoja ja vahvan käytöksen. Tällaisia ovat esimerkiksi se, että avoimen portin edessä pysähdytään, pysähtymisäänimerkistä pysähdytään aina jne. Näitä suorituksia pidän aina palkan arvoisena. Satunnainen vahvistaminen on erittäin hyvä tapa vahvistaa käytöstä, mutta se tulee yleensä mukaa automaattisesti, sillä tuleehan niitäkin tilanteita, että hevonen tekee tuon asian ja palkkaa ei tulekaan.

Vastaus: palkkaan aina tai satunnaisesti.

Yleistäminen

Tutustakin asiasta kannattaa palkata, jos sitä tehdään eri paikassa tai häiriön alla. Silloin tehtävä on vaikeutunut ulkoisten seikkojen takia. Samalla tehtävällä kannattaa siis olla eri kriteerit eri ympäristöissä tai häiriön alla. Lasket kriteeriä, kun ulkoiset asiat ovat vaikeuttamassa tekemistä.

Kun ympäristötekijät (vieras paikka tai jännittäviä asioita tapahtuu tutussa paikassa ) tekevät tilanteesta hevoselle jännittävän niin aiemmin rennossa mielentilassa opetetun, tutun asian pyytäminen rauhoittaa sitä. Silloinkin laske kriteeriä ja riittää, että hevonen yrittää tehdä asiaa niin hyvin kuin jännitykseltään pystyy.

Vastaus: palkkaan tutusta asiasta kriteeriä laskien, jos paikka vaihtuu tai on häiriötä ympärillä.

Satunnainen vahvistaminen

Satunnainen vahvistaminen lisää toiminnan intensiteettiä ja kannattaa pitää mielessä kun haluaa vahvistaa jotain toimintoa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että satunnaiseen vahvistamiseen ei kannata siirtyä liian nopeasti vaan ensin varmistaa, että asia on kunnolla opittu. Riippuu jälleen myös siitä, mitä ollaan tekemässä. Satunnainen vahvistaminen on usein myös se syy, miksi ei-toivotut käytökset eivät aina sammu. Kun joku joskus kuitenkin antaa sille hevoselle porkkanaa palkaksi tuuppimisesta..

Pidä kivaa porkkanapoletilla!